Disclaimer

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan kledingmaten.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Kledingmaten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Disclaimer
Beoordeel ons hier!

Geef een reactie